Sprawdź jak się czujesz w pracy

Przykładowy raport indywidualny

Sprawdź atmosferę pracy w swojej organizacji

Przykładowy raport grupowy
Zamów test Bez zakładania konta!

Dlaczego warto zrobić test?

Dzięki testowi poznasz źródła występowania depresji, stanów lękowych, pracoholizmu czy też wypalenia zawodowego – wszystkich tych czynników które zaburzają efektywną pracę.
1

Napięcie nerwowe to reakcja psychofizjologiczna, występująca kiedy wymagania zawodowe przekraczają poziom możliwości radzenia sobie z nimi – sprawdź jak wygląda to u Ciebie.

2

Badania naukowe wskazują, że długotrwały stres w pracy ma bezpośredni wpływ na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, układu pokarmowego, układu odpornościowego oraz nerwowego.

3

Długotrwały stres ma destrukcyjny wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji – wyższa absencja chorobowa, obniżenie produktywności pracowników, nadmierna fluktuacja to realne, dodatkowe koszty.

Raport grupowy i jego korzyści

Raport grupowy to anonimowe zestawienie wyników badań grupy osób objętej projektem w obszarach, w których stres może objawiać się poprzez m.in. niepokojące objawy psychosomatyczne.

Pracodawca nie ma dostępu do indywidualnych wyników testów wykonanych przez swoich pracowników. Raporty indywidualne trafiają tylko i wyłącznie do pracowników.

1

Celem raportu grupowego jest wskazanie organizacji kierunku zmian, które mogą jednocześnie usuwać źródła problemów i redukować ich konsekwencje, jak i polepszać własne funkcjonowanie m.in. poprzez zmniejszenie absencji, zwiększenie zaangażowania, wydajności i lojalności pracowników.

2

Możliwość uzyskania benchmarku - obok wyników analizowanej grupy, w celach porównawczych prezentowane są także analogiczne wyniki uzyskane w innych organizacjach za pomocą tej samej metody badawczej (jako wyszarzone liczby, o ile nie zaznaczono inaczej).

3

Długotrwały stres ma destrukcyjny wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji – wyższa absencja chorobowa, obniżenie produktywności pracowników, nadmierna fluktuacja to realne, dodatkowe koszty.

Doradztwo i szkolenie

Raport i co dalej? Jeżeli otrzymany raport indywidualny w jakikolwiek sposób zaniepokoił Cię to możesz skorzystać z dodatkowego wsparcia w formie:

  • Konsultacja psychologiczna on-line
  • Pogłębiona diagnoza czynników stresogennych zespołu, organizacji z rekomendowanymi rozwiązaniami
  • Warsztaty z radzenia sobie ze stresem
  • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, pracoholizmu, mobbingu, dostosowane do indywidulanych potrzeb organizacji
  • Szkolenia dla liderów z obszaru rozpoznawania symptomów stresu i obniżania poziomu stresu w swoim zespole
  • Warsztaty i wykłady ze zdrowego stylu życia – work-life balans
  • Diagnoza dostosowania stanowiska do naturalnego stylu funkcjonowania jednostki z użyciem narzędzia DISC

O nas

Zarządzanie personelem jest wyzwaniem, dlatego stworzyliśmy pakiet innowacyjnych narzędzi, które pozwolą na efektywne sprawdzenie ryzyka psychospołecznego, związanego z pracą zawodową.

Pracabezstresu.pl to prosta i intuicyjna aplikacja dostosowana do Twoich potrzeb oraz potrzeb Twojej firmy. Została stworzona przy współudziale ekspertów zajmujących się medycyną i psychologią pracy.
Aplikacja Pracabezstresu.pl to efekt kompleksowego myślenia o problematyce HR - powstała dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy z zakresu psychometrii, socjologii, medycyny pracy.
Dzięki zastosowaniu najnowszych możliwości technicznych narzędzie to dostępne jest on-line, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Autorzy projektu

Dr hab. n. med. Marlena Broncel
Urszula Jenerał-Feier
Michał Kulczycki

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Towarzystwa Terapii Monitorowanej, redaktor naczelna kwartalnika Problemy Terapii Monitorowanej. Jest współautorką 60 prac oryginalnych, 65 doniesień zjazdowych, głównym badaczem w 3 badaniach wieloośrodkowych. Wraz ze swoim zespołem była odpowiedzialna za przygotowanie wkładu merytorycznego z zakresu medycyny.

Psycholog, asesor w projektach Assesment i Development Center. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych dla wyższej kadry kierowniczej i specjalistycznej. Była kierownikiem zespołów w największych projektach doradczych w Polsce, gdzie odpowiadała za procesy rekrutacji, badanie poziomu wypalenia zawodowego, diagnozę kultury organizacji. W ostatnich latach kierowała zespołem kilkudziesięciu doradców zawodowych przy największym projekcie outplacementowym w Europie Środkowej – restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecin. Wiceprezes wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ekspert z dziedziny psychometrii i statystyki. Współtwórca baterii testów psychologicznych, brał udział w projektach doradczych których celem było stworzenie testów psychologicznych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami